• Home
  • ฟิล์มป้องกัน PE และ PET
then

จำหน่ายและแปรรูปวัตถุดิบสำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

คุณภาพการผลิต ที่ได้รับมาตรฐาน

                  สินค้าและบริการ

             เครื่องจักรที่ทันสมัย

โพลีเอสเตอร์ ฟิล์ม(PET)

โพลีเอสเตอร์ ฟิล์ม

- สำหรับงานฉนวนในเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า (Mylar, ERE, EM6,H10,T60 Lumirror)

- สำหรับงานบัตรต่างๆ เช่น บัตรประชาชน เอทีเอ็ม เครดิตการ์ด และบัตรอื่นๆ(PETG, PETF)

- สำหรับงานพิมพ์หน้าจอหรือหน้าปัดอุปกรณ์ต่างๆ (Chemical treated, Colona treated)

 

 

บริษัท เอเคนริชส์ จำกัด

หน่ายและแปรรูปวัตถุดิบสำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรม มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่ง ด้านการผลิตและบริการ ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

เป้าหมายของบริษัทคือ การเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้า และบริการแก่อุตสาหกรรมในระดับสากล พร้อมทั้งความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งองค์กร

จำหน่ายสินค้าในราคาผู้ผลิตจากโรงงาน 

ติดต่อเรา

บริษัท เอเคนริชส์ จำกัด

25/4 ถนนนครอินทร์  ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

11000

Tel :  02-1473544-45

Mobile  : 082-5656919

Fax : 02-1473546

 

แผนที่บริษัท เอเคนริชส์ จำกัด