then

จำหน่ายและแปรรูปวัตถุดิบสำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

คุณภาพการผลิต ที่ได้รับมาตรฐาน

                  สินค้าและบริการ

             เครื่องจักรที่ทันสมัย

ฟิล์มกันรอย PE/PET Protection

ฟิล์มกันรอย PE/PET Protection

PE ฟิล์ม 35mic, 45mic, 50mic, 80mic

PET ฟิล์ม สำหรับหน้าจอเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

บริษัท เอเคนริชส์ จำกัด

หน่ายและแปรรูปวัตถุดิบสำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรม มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่ง ด้านการผลิตและบริการ ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

เป้าหมายของบริษัทคือ การเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้า และบริการแก่อุตสาหกรรมในระดับสากล พร้อมทั้งความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งองค์กร

จำหน่ายสินค้าในราคาผู้ผลิตจากโรงงาน 

ติดต่อเรา

บริษัท เอเคนริชส์ จำกัด

25/4 ถนนนครอินทร์  ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

11000

Tel :  02-1473544-45

Mobile  : 082-5656919

Fax : 02-1473546

 

แผนที่บริษัท เอเคนริชส์ จำกัด