• Home
  • การบริการ
then

จำหน่ายและแปรรูปวัตถุดิบสำหรับชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

คุณภาพการผลิต ที่ได้รับมาตรฐาน

                  สินค้าและบริการ

             เครื่องจักรที่ทันสมัย

การบริการ

 บริษัท เอเคนริชส์ จำกัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่ง ด้านการผลิตและบริการ ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

 เป้าหมายของบริษัทคือ การเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้า และบริการแก่อุตสาหกรรมในระดับสากล พร้อมทั้งความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งองค์กร

- เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วกว่า

- มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วด้านการบริการ

- ราคาที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

- ใช้สินค้าตามสเปคที่ลูกค้ากำหนด หรือจาก approve source  เท่านั้น

- ให้ลูกค้าเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านคุณภาพ ราคา และการบริการ

- สร้างความเชื่อมั่น และความสบายใจในการซื้อขายให้กับลูกค้า

ติดต่อเรา

บริษัท เอเคนริชส์ จำกัด

25/4 ถนนนครอินทร์  ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

11000

Tel :  02-1473544-45

Mobile  : 082-5656919

Fax : 02-1473546

 

แผนที่บริษัท เอเคนริชส์ จำกัด